Ärende

Diarienr
2004-05389
Ärendegrupp
Planärende
Fastighetsbeteckning
Futharken 3, Futharken 2, Åkeshov 1:1
Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser
Adress
Bergslagsvägen 60, Bergslagsvägen 70, Åkeshovs Gårdsväg 5
Ärendemening
Del av kv Futharken, Norra Ängby (Nybyggnad av bostäder och parkering samt om- och tillbyggnad av simhall)
Stadsdel
Norra Ängby, Åkeshov
Ärendestart
2003-12-17
Ärendeavslut
2006-10-25
Handläggare
Agneta Larsson
Senaste beslut
2006-07-13
Beslut Laga kraft, Laga kraft 2006-07-13
För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tillhörande dokument

DokumenttypKategoriBeskrivningDatum 
Beslut SBK Beslutsaktivitet migrerad 2006-07-13
Plan Ut Översändande av lagakraftvunnen detaljplan. Bilagor: Plankarta med bestämmelser, Planbeskrivning, Genomförandebeskrivning. 2006-07-13
Plan In Länsstyrelsen i Stockholms län,beslut 2006-06-29 Beslut att inte pröva stadsbyggnadsnämndens antagandebeslut 2006-07-03
Plan Ut Underrättelse om antagande. Bilaga protokollsutdrag. 2006-06-21
Plan Ut Kungörelse om antagande 2006-06-21
E-post In Protokollsutdrag §29. SBN 2006-06-08. 2006-06-20
Beslut SBK Beslutsaktivitet migrerad 2006-06-08
Plan SBK Tjänsteutlåtande inför antagande 2006-06-08
Plan In Fasader, typplan 2-5, 6 ritningar 2006-06-02
Plan In Remissvar del av kv Futharken m m, utdrag ur protokoll 2006-02-14, §11 2006-05-09
Plan In Remiss del av kv Futharken m m, idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-09
Plan Ut Kommunicering efter utställning 2006-04-21
Plan Ut Utställningsutlåtande 2006-04-21
E-post In Futharken, LST yttrande 2006-04-19
Plan In Synpunkter, Dp Futharken 2006-04-13
Plan In Remissvar, Dp Futharken 2006-04-04
Plan In Remissvar, Dp Futharken 2006-04-04
Plan In Yttrande, Dp Futharken 2006-03-31
Plan In Yttrande, Dp Futharken 2006-03-27
Plan Ut Kungörelse om utställning 2006-03-21
1234567

Så här gör du

Om du har ärenden kopplade till ditt personnummer, öppna dem via fliken Startsida. Då kan du se alla dokument och kontakta din handläggare direkt. 

Personuppgifter i dokument

PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och därför inte visas över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen. Kontaktuppgifter stadsbyggnadsexpeditionen

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Filen går inte att öppna?
Vad betyder PUL-symbolen?
Vad menas med ärenden och diarieföring?
Vad är handlingar?
Var hittar jag andra handlingar från arkivet
Var hittar jag äldre ärenden?
Visa avancerad sök
© Stockholm Stad