Ärende

Diarienr
2013-01941
Ärendegrupp
Byggärende
Fastighetsbeteckning
Guldfisken 18
Diarieplansbeteckning
575 Byggärende
Adress
Nybrogatan 57
Ärendemening
Inredning av vind till bostäder, yttre ändringar
Stadsdel
Östermalm
Ärendestart
2013-02-01
Ärendeavslut
2016-11-04
Handläggare
Fredrik Zachrisson
Senaste beslut
2015-06-22
Beslut Dom, Laga kraft 2015-06-22
För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tillhörande dokument

DokumenttypKategoriBeskrivningDatum 
Beslut In Dom 2015-06-22, mål nr P 10235-14 2015-06-23
Beslut SBK Beslutsaktivitet migrerad 2015-06-22
Skrivelse Ut SBN avstår från yttrande. 2015-04-14
Beslut In Föreläggande, inkomma med slutskrift senast 23 april 2015, (aktbilaga 14 bifogas), P 10235-14 2015-04-09
Beslut In Beslut 2015-03-17 (protokoll 2015-03-11), mark- och miljöverdomstolen finner för närvarande inte skäl att vilandeförklara målet, yrkande om vilandeförklaring avslås därför, P 10235-14 2015-03-18
Beslut SBK Beslutsaktivitet migrerad 2015-03-11
Skrivelse Ut Avstår från yttrande över överklagande 2015-01-27
Skrivelse In Föreläggande, lämna yttrande om bifogade handlingar (aktbilaga 1 och 5) senast 3 februari 2015, mål nr P 10235-14 2015-01-20
Beslut In Beslut, protokoll 2015-01-15. Mark- och Miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd. Mål n nr P 10235-14. Föreläggande om yttrande senast 2015-02-03. Aktbilaga 5 inkom även 2015-01-20 2015-01-19
Beslut SBK Beslutsaktivitet migrerad 2015-01-19
Beslut SBK Beslutsaktivitet migrerad 2014-10-21
Skrivelse In Dom, 2014-10-21, Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet P 7048-13 2014-10-21
Skrivelse In Meddelande om att länsstyrelsens beslut har överklagats i rätt tid 2013-12-09
Beslut In Beslut 2013-11-08, Länsstyrelsen avslår överklagandet, 40321-13187-2013 2013-11-14
Beslut SBK Beslutsaktivitet migrerad 2013-11-08
Beslut In Beslut 2013-08-09, Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd, Mål nr P 6617-13 2013-08-12
Beslut SBK Beslutsaktivitet migrerad 2013-08-09
Beslut In Dom, 2013-06-14, Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet P 3356-13 2013-06-18
Beslut SBK Beslutsaktivitet migrerad 2013-06-14
Skrivelse In Länsstyrelsens delbeslut den 28 maj 2013 har överklagats i rätt tid 2013-06-12
123

Så här gör du

Om du har ärenden kopplade till ditt personnummer, öppna dem via fliken Startsida. Då kan du se alla dokument och kontakta din handläggare direkt. 

Personuppgifter i dokument

PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och därför inte visas över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen. Kontaktuppgifter stadsbyggnadsexpeditionen

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Filen går inte att öppna?
Vad betyder PUL-symbolen?
Vad menas med ärenden och diarieföring?
Vad är handlingar?
Var hittar jag andra handlingar från arkivet
Var hittar jag äldre ärenden?
Visa avancerad sök
© Stockholm Stad