Ärende

Diarienr
2013-01941
Ärendegrupp
Byggärende
Fastighetsbeteckning
Guldfisken 18
Diarieplansbeteckning
575 Byggärende
Adress
Nybrogatan 57
Ärendemening
Inredning av vind till bostäder, yttre ändringar
Stadsdel
Östermalm
Ärendestart
2013-02-01
Ärendeavslut
2016-11-04
Handläggare
Fredrik Zachrisson
Senaste beslut
2015-06-22
Beslut Dom, Laga kraft 2015-06-22
För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tillhörande dokument

DokumenttypKategoriBeskrivningDatum 
Beslut In Dom 2015-06-22, mål nr P 10235-14 2015-06-23
Beslut SBK Beslutsaktivitet migrerad 2015-06-22
Skrivelse Ut SBN avstår från yttrande. 2015-04-14
Beslut In Föreläggande, inkomma med slutskrift senast 23 april 2015, (aktbilaga 14 bifogas), P 10235-14 2015-04-09
Beslut In Beslut 2015-03-17 (protokoll 2015-03-11), mark- och miljöverdomstolen finner för närvarande inte skäl att vilandeförklara målet, yrkande om vilandeförklaring avslås därför, P 10235-14 2015-03-18
Beslut SBK Beslutsaktivitet migrerad 2015-03-11
Skrivelse Ut Avstår från yttrande över överklagande 2015-01-27
Skrivelse In Föreläggande, lämna yttrande om bifogade handlingar (aktbilaga 1 och 5) senast 3 februari 2015, mål nr P 10235-14 2015-01-20
Beslut In Beslut, protokoll 2015-01-15. Mark- och Miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd. Mål n nr P 10235-14. Föreläggande om yttrande senast 2015-02-03. Aktbilaga 5 inkom även 2015-01-20 2015-01-19
Beslut SBK Beslutsaktivitet migrerad 2015-01-19
Beslut SBK Beslutsaktivitet migrerad 2014-10-21
Skrivelse In Dom, 2014-10-21, Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet P 7048-13 2014-10-21
Skrivelse In Meddelande om att länsstyrelsens beslut har överklagats i rätt tid 2013-12-09
Beslut In Beslut 2013-11-08, Länsstyrelsen avslår överklagandet, 40321-13187-2013 2013-11-14
Beslut SBK Beslutsaktivitet migrerad 2013-11-08
Beslut In Beslut 2013-08-09, Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd, Mål nr P 6617-13 2013-08-12
Beslut SBK Beslutsaktivitet migrerad 2013-08-09
Beslut In Dom, 2013-06-14, Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet P 3356-13 2013-06-18
Beslut SBK Beslutsaktivitet migrerad 2013-06-14
Skrivelse In Länsstyrelsens delbeslut den 28 maj 2013 har överklagats i rätt tid 2013-06-12
123

Så här gör du

Om du har ärenden kopplade till ditt personnummer, öppna dem via fliken Startsida. Då kan du se alla dokument och kontakta din handläggare direkt. 

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:

Frågor och svar

Filen går inte att öppna?
Vad menas med ärenden och diarieföring?
Vad är handlingar?
Vad är personuppgiftslagen, PUL?
Var hittar jag andra handlingar från arkivet
Var hittar jag äldre ärenden?
Visa avancerad sök
© Stockholm Stad