Ärende

Diarienr
2016-00310
Ärendegrupp
Planärende
Fastighetsbeteckning
Sju Sekel 1
Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser
Adress
Hamngatan 21
Ärendemening
Sju Sekel 1. Nybyggnad av butik
Stadsdel
Norrmalm
Ärendestart
2016-01-12
Ärendeavslut
2019-01-09
Handläggare
Catarina Holdar
Senaste beslut
2018-12-14
Beslut -
För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tillhörande dokument

DokumenttypKategoriBeskrivningDatum 
Beslut SBN Protokollsutdrag 2018-12-14 § 37 2018-12-20
Skrivelse In Frågor om Apples planerade butik i Kungsträdgården 2018-12-14
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande Sju Sekel 1, svar på skrivelse från Joakim Larsson (M), Björn Ljung (L), Cecilia Obermüller (Mp), Erik Slottner (KD) och Christina Linderholm (C) 2018-12-07
Beslut SBN Protokollsutdrag 2018-11-08 § 69 2018-11-19
Skrivelse In Fråga angående fördelning av plankostnader 2018-11-13
Skrivelse In Skrivelse , SBK ska inte gå vidare med detaljplaneprocessen för Sju Sekel 1 2018-11-08
Skrivelse In Skrivelse angående Sju Sekel 2018-11-08
Skrivelse In Synpunkter 2018-10-10
Skrivelse In Synpunkter 2018-10-10
Skrivelse In Remissvar 2018-10-09
Skrivelse In Remissvar 2018-10-08
Skrivelse In Förslag 2018-10-05
Skrivelse In Synpunkter 2018-10-04
Skrivelse In Synpunkt 2018-10-03
Skrivelse In Synpunkter 2018-10-02
Skrivelse In Synpunkter 2018-10-02
Skrivelse In Synpunkter 2018-10-02
Skrivelse In Synpunkter, komplettering 2018-10-02
Skrivelse In Synpunkter 2018-10-02
Skrivelse In Synpunkter 2018-10-02
12345678910...Sista

Så här gör du

Om du har ärenden kopplade till ditt personnummer, öppna dem via fliken Startsida. Då kan du se alla dokument och kontakta din handläggare direkt. 

Personuppgifter i dokument

PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och därför inte visas över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen. Kontaktuppgifter stadsbyggnadsexpeditionen

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Filen går inte att öppna?
Vad betyder PUL-symbolen?
Vad menas med ärenden och diarieföring?
Vad är handlingar?
Var hittar jag andra handlingar från arkivet
Var hittar jag äldre ärenden?
Visa avancerad sök
© Stockholm Stad