Ärende

Diarienr
2016-06162
Ärendegrupp
Byggärende
Fastighetsbeteckning
Gasklockorna 4, Hjorthagen 1:3
Diarieplansbeteckning
575 Byggärende
Adress
Ärendemening
Ändring av verkstad till skola samt uppförande av ny skolbyggnad, (Bobergsskolan), vid Gasverksvägen, nordost om Gasklocka 5, inkom även med post 2016-11-18
Stadsdel
Hjorthagen
Ärendestart
2016-03-31
Ärendeavslut
Handläggare
Said Elmi
Senaste beslut
2019-08-30
Interimistiskt slutbesked Bifall
För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tillhörande dokument

DokumenttypKategoriBeskrivningDatum 
Skrivelse In Utlåtande luft, relationshandling brandskyddsdokumentation 2019-09-04
Skrivelse In Följebrev 2019-08-30
Skrivelse Ut Protokoll från slutsamråd - 2019-08-27 2019-08-30
Beslut Ut Beslut om interimistiskt slutbesked för hela projektet 2019-08-30
Skrivelse In Synpunkter med bilaga 2019-08-29
Skrivelse In Skrivelser 2019-08-27
Skrivelse In Ansökan om interimistiskt slutbesked (verkstadsbyggnad till skola), luftflödesprotokoll, Intyg om överensstämmelse med lämnat bygglov, sammanställning restprodukter, fuktsäkerhetsbeskrivning, fuktintyg, anläggarintyg sprinkler 2019-08-26
Skrivelse In Interimistiskt utlåtande, utlåtande akustisk besiktning, säkerhetsbesiktningsprotokoll lekplats, Verifierad kontrollplan 2019-08-26
Ritning In Arkitektritning Ritningar lägeskontroll, 5 st 2019-08-26
Ritning In Arkitektritning Ritningar lägeskontroll, 5 st 2019-08-26
Ritning In Arkitektritning Ritningar lägeskontroll, 5 st 2019-08-26
Ritning In Arkitektritning Ritningar lägeskontroll, 5 st 2019-08-26
Ritning In Arkitektritning Ritningar lägeskontroll, 5 st 2019-08-26
Skrivelse In Arkitektritning Checklistor kontrollansvarig, 13 st 2019-08-26
Skrivelse In Ansökan om interimistiskt slutbesked (ny- och tillbyggnad),Intyg om överensstämmelse med lämnat bygglov, sammanställning restprodukter, pålprotokoll, intyg dimensioneringskontroller, fuktsäkerhetsbeskrivning, fuktintyg 2019-08-26
Skrivelse In Lufttäthetsprovning, luftflödesprotokoll, anläggarintyg sprinkler, utlåtande brandskydd, hissintyg 3 st, interimistiskt utlåtande, utlåtande akustisk besiktning, säkerhetsbesiktningsprotokoll lekplats, verifierad kontrollplan 2019-08-26
Ritning In Arkitektritning Ritningar lägeskontroll, 5 st 2019-08-26
Ritning In Arkitektritning Ritningar lägeskontroll, 5 st 2019-08-26
Ritning In Arkitektritning Ritningar lägeskontroll, 5 st 2019-08-26
Ritning In Arkitektritning Ritningar lägeskontroll, 5 st 2019-08-26
12345678910...Sista

Så här gör du

Om du har ärenden kopplade till ditt personnummer, öppna dem via fliken Startsida. Då kan du se alla dokument och kontakta din handläggare direkt. 

Personuppgifter i dokument

PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och därför inte visas över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen. Kontaktuppgifter stadsbyggnadsexpeditionen

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Filen går inte att öppna?
Vad betyder PUL-symbolen?
Vad menas med ärenden och diarieföring?
Vad är handlingar?
Var hittar jag andra handlingar från arkivet
Var hittar jag äldre ärenden?
Visa avancerad sök
© Stockholm Stad