Ärende

Diarienr
2016-08526
Ärendegrupp
Planärende
Fastighetsbeteckning
Skogsnävan 1
Diarieplansbeteckning
52 Begäran om detaljplaneändring
Adress
Skogsnävegränd 3
Ärendemening
Skogsnävan 1, planändring
Stadsdel
Vinsta
Ärendestart
2016-05-17
Ärendeavslut
2017-01-20
Handläggare
Maud Wiberg
Senaste beslut
2016-11-29
Beslut Bifall
För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tillhörande dokument

DokumenttypKategoriBeskrivningDatum 
Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2017-01-20
Beslut Ut Planbesked 2016-12-23
Beslut Ut Planbesked 2016-11-29
Skrivelse Ut Bekräftelse på ansökan om planändring 2016-05-24
Ansökan In Ansökan om planbesked, bilagor 2016-05-12

Så här gör du

Om du har ärenden kopplade till ditt personnummer, öppna dem via fliken Startsida. Då kan du se alla dokument och kontakta din handläggare direkt. 

Personuppgifter i dokument

PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och därför inte visas över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen. Kontaktuppgifter stadsbyggnadsexpeditionen

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Filen går inte att öppna?
Vad betyder PUL-symbolen?
Vad menas med ärenden och diarieföring?
Vad är handlingar?
Var hittar jag andra handlingar från arkivet
Var hittar jag äldre ärenden?
Visa avancerad sök
© Stockholm Stad