Ärende

Diarienr
2017-05884
Ärendegrupp
Byggärende
Fastighetsbeteckning
Slode 1
Diarieplansbeteckning
575 Byggärende
Adress
Ärendemening
Ändrad användning från banklokal till barnverksamhet
Stadsdel
Solhem
Ärendestart
2017-04-13
Ärendeavslut
Handläggare
Jina Arman
Senaste beslut
2018-01-31
Beslut Avslag
För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tillhörande dokument

DokumenttypKategoriBeskrivningDatum 
Skrivelse Ut Delgivningsbrev 2 2018-02-22
Skrivelse Ut Delgivningsbrev 1 2018-02-21
Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2018-02-21
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2018-02-15
Beslut SBN Protokollsutdrag 2018-01-31 § 38 2018-02-14
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar ( 2 st Situationsplaner, 5 st ritningar, 3 st bilder) 2018-01-31
Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2018-01-08
Skrivelse Ut Kommunicering tjänsteutlåtande 2018-01-08
Skrivelse Ut Kommunicering Nämndsammanträdet 2018-02-01 2017-12-14
Skrivelse Ut Gällande regler 2017-12-05
Skrivelse In Re: Fwd: Slode 1 Dnr 2017-05884 Friytorna godkänns inte 2017-12-04
Skrivelse Ut Friytorna godkänns inte 2017-11-27
Bild In Foto Foton, 5 st, följebrev 2017-11-16
Ritning In Situationsplan Situationsplaner, 2 st 2017-11-16
Ritning In Situationsplan Situationsplaner, 2 st 2017-11-16
Ritning In Planritning Planritning 2017-11-16
Skrivelse Ut Förslag på avslag 2017-11-01
Skrivelse Ut Remissvar från stadsdelsförvaltning 2017-10-24
Skrivelse Ut Kommunicering Remissvar från TK 2017-10-24
Skrivelse In Remissvar. Inkom på papper 2017-10-25 2017-10-18
1234

Så här gör du

Om du har ärenden kopplade till ditt personnummer, öppna dem via fliken Startsida. Då kan du se alla dokument och kontakta din handläggare direkt. 

Personuppgifter i dokument

PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och därför inte visas över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen. Kontaktuppgifter stadsbyggnadsexpeditionen

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Filen går inte att öppna?
Vad betyder PUL-symbolen?
Vad menas med ärenden och diarieföring?
Vad är handlingar?
Var hittar jag andra handlingar från arkivet
Var hittar jag äldre ärenden?
Visa avancerad sök
© Stockholm Stad