Ärende

Diarienr
2017-05884
Ärendegrupp
Byggärende
Fastighetsbeteckning
Slode 1
Diarieplansbeteckning
575 Byggärende
Adress
Ärendemening
Ändrad användning från banklokal till barnverksamhet
Stadsdel
Solhem
Ärendestart
2017-04-13
Ärendeavslut
Handläggare
Jina Arman
Senaste beslut
För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tillhörande dokument

DokumenttypKategoriBeskrivningDatum 
Skrivelse Ut Kommunicering Nämndsammanträdet 2018-02-01 2017-12-14
Skrivelse Ut Gällande regler 2017-12-05
Skrivelse In Re: Fwd: Slode 1 Dnr 2017-05884 Friytorna godkänns inte 2017-12-04
Skrivelse Ut Friytorna godkänns inte 2017-11-27
Bild In Foto Foton, 5 st, följebrev 2017-11-16
Ritning In Situationsplan Situationsplaner, 2 st 2017-11-16
Ritning In Situationsplan Situationsplaner, 2 st 2017-11-16
Ritning In Planritning Planritning 2017-11-16
Skrivelse Ut Förslag på avslag 2017-11-01
Skrivelse Ut Remissvar från stadsdelsförvaltning 2017-10-24
Skrivelse Ut Kommunicering Remissvar från TK 2017-10-24
Skrivelse In Remissvar. Inkom på papper 2017-10-25 2017-10-18
Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto från Hjalmar 5, 2017-10-09 2017-10-13
Skrivelse In Remissvar 2017-10-13
Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto från Faste 5,2017-10-09 2017-10-13
Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto från Övind 2, 2017-10-09 2017-10-11
Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto från Slode 4, 2017-10-03 2017-10-05
Skrivelse Ut Remissvar från Stockholm vatten och avfall 2017-10-03
Skrivelse In Remissvar 2017-10-02
Remiss Ut Remiss till SDF Spånga 2017-09-29
123

Så här gör du

Om du har ärenden kopplade till ditt personnummer, öppna dem via fliken Startsida. Då kan du se alla dokument och kontakta din handläggare direkt. 

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:

Frågor och svar

Filen går inte att öppna?
Vad menas med ärenden och diarieföring?
Vad är handlingar?
Vad är personuppgiftslagen, PUL?
Var hittar jag andra handlingar från arkivet
Var hittar jag äldre ärenden?
Visa avancerad sök
© Stockholm Stad