Ärende

Diarienr
2017-06794
Ärendegrupp
Byggärende
Fastighetsbeteckning
Iskarnevalen 1
Diarieplansbeteckning
575 Byggärende
Adress
Störtloppsvägen 2A
Ärendemening
På-/tillbyggnad av skola genom ny tillbyggnad samt ombyggnad av befintlig skola
Stadsdel
Västertorp
Ärendestart
2017-05-02
Ärendeavslut
Handläggare
Thomas Karlsson
Senaste beslut
2018-12-20
Startbesked Bifall
För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tillhörande dokument

DokumenttypKategoriBeskrivningDatum 
Skrivelse In Delgivningskvitto, 2019-01-08 2019-01-10
Skrivelse In Delgivningskvitto, 2019-01-03, 2 st 2019-01-07
Skrivelse In Delgivningskvitto, 2019-01-02 2019-01-04
Skrivelse Ut Protokoll från tekniskt samråd 2018-12-20
Beslut Ut Beslut om startbesked 2018-12-20
Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2018-12-20
Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2018-12-20
Skrivelse Ut Delgivningsbrev med kvitto 2018-12-20
Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2018-12-20
Skrivelse In Önskan om kontakt 2018-12-18
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar (Ritningsförteckning, situationsplan, nybyggnadskarta, ritningar 16 st) 2018-12-14
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar (Ritningsförteckning, situationsplan, nybyggnadskarta, ritningar 16 st) 2018-12-14
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar (Ritningsförteckning, situationsplan, nybyggnadskarta, ritningar 16 st) 2018-12-14
Beslut Ut Beslut om lov 2018-12-14
Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan, följebrev 2018-12-13
Skrivelse In Fuktsäkerhetsbeskrivning, markteknisk undersökningsrapport, ljudkravsrapport, energiberäkning, utlåtande tillgänglighet, konstruktionsdokumentation 2018-12-13
Skrivelse In Brandskyddsbeskrivning 2018-12-13
Ritning In Konstruktionsritning Konstruktionsritningar enligt förteckning, 63 st 2018-12-13
Ritning In Konstruktionsritning Konstruktionsritningar enligt förteckning, 63 st 2018-12-13
Ritning In Konstruktionsritning Konstruktionsritningar enligt förteckning, 63 st 2018-12-13
1234567

Så här gör du

Om du har ärenden kopplade till ditt personnummer, öppna dem via fliken Startsida. Då kan du se alla dokument och kontakta din handläggare direkt. 

Personuppgifter i dokument

PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och därför inte visas över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen. Kontaktuppgifter stadsbyggnadsexpeditionen

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Filen går inte att öppna?
Vad betyder PUL-symbolen?
Vad menas med ärenden och diarieföring?
Vad är handlingar?
Var hittar jag andra handlingar från arkivet
Var hittar jag äldre ärenden?
Visa avancerad sök
© Stockholm Stad