Ärende

Diarienr
2017-16020
Ärendegrupp
Planärende
Fastighetsbeteckning
Riksby 1:13
Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser
Adress
Linta Gårdsväg 5
Ärendemening
Linta gårdsväg, Riksby 1:13 m.fl.
Stadsdel
Riksby
Ärendestart
2017-10-18
Ärendeavslut
Handläggare
Martin Forsberg
Senaste beslut
2019-06-13
Start-PM Bifall
För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tillhörande dokument

DokumenttypKategoriBeskrivningDatum 
Skrivelse Ut SV: Detaljplanearbetet med Centrala Bromma 2019-09-30
Beslut SBN Protokollsutdrag 2019-06-13 § 7 2019-06-24
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, Nya PBL Riksby 1:13 m fl, Start PM 2019-05-30
Skrivelse In Yttrande 2018-02-12
Skrivelse In Underlag för miljö- och hälsofrågor, reviderad 2018-02-02
Skrivelse In Underlag för miljö- och hälsofrågor 2018-02-01
Skrivelse In Underlag för miljö- och hälsofrågor, reviderad 2018-02-01
Skrivelse In Remissvar 2018-01-30
Skrivelse Sbk Beställning av nytt planärende 2017-10-18

Så här gör du

Om du har ärenden kopplade till ditt personnummer, öppna dem via fliken Startsida. Då kan du se alla dokument och kontakta din handläggare direkt. 

Personuppgifter i dokument

PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och därför inte visas över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen. Kontaktuppgifter stadsbyggnadsexpeditionen

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Filen går inte att öppna?
Vad betyder PUL-symbolen?
Vad menas med ärenden och diarieföring?
Vad är handlingar?
Var hittar jag andra handlingar från arkivet
Var hittar jag äldre ärenden?
Visa avancerad sök
© Stockholm Stad