Nationalstadsparken

Nationalstadsparken

Översiktsplan för Nationalsstadsparken Ulriksdal - Haga - Brunnsviken - Djurgården.

Parkens historiska landskap har nationell betydelse och området har med sin unika blandning av forskning och utbildning samt kultur nöjen och rekreationsvärden mycket stor betydelse för Stockholms attraktionskraft och utveckling. 

Pris:
50,00 kr. (exkl moms)
53,00 kr. (inkl moms)

Frågor och svar

Använder vi säker betalning?
Filen går inte att öppna?
Hantering av personuppgifter
Hur fungerar Plan- och byggtjänsten?
Hur får jag reda på status för mitt ärende?
Hur kan jag ta reda på vilken handläggare som arbetar med mitt ärende?
Hur ofta uppdateras kartdata och stompunkter?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Kan jag betala stompunkter och kartor med faktura?
Kan jag titta på min beställning från varukorgen?
Kommer den diagonala bakgrundstexten med i beställd karta?
Om jag har frågor om bygglov, vart ska jag vända mig?
Vad består PDF-filen av?
Vad gäller för stompunkter belägna utanför Stockholms kommun?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad menas med ärenden och diarieföring?
Vad är detaljplan?
Vad är fastighetsplan?
Vad är handlingar?
Vad är Mina ärenden?
Vad är personuppgiftslagen, PUL?
Var hittar jag andra handlingar från arkivet
Var hittar jag Mina ärenden?
Var hittar jag äldre ärenden?
Vilka digitala format kan mina bifogade handlingar ha?
Vilken upplösning håller levererad PDF?
Visa avancerad sök
© Stockholm Stad