Kartor & Geodata

Här kan du beställa underlag för situationsplan, Ortofoto samt Baskarta inkl registerkarta, i PDF-format.

Om ni önskar geodata i annat format än PDF, så fyll i beställningsblanketten: Beställning av digital Baskart/Geodata (pdf )

Ifylld blankett tillsammans med önskat utsnitt för offert och eventuella frågor skickas till: geodataservice@stockholm.se

Har du frågor om våra produkter, kontakta Kart- och geodataservice.

Baskarta
Baskarta inkl. registerkarta

Baskarta inklusive registerkarta är stadens storskaliga grundläggande kartprodukt ursprungligen upprättat i skala 1:400. Här kan du beställa den i flera olika skalor och i format A4 eller A3.

Pris:
207,00 kr. (exkl moms)
258,75 kr. (inkl moms)
Bygglov
Underlag för situationsplan

Vid ansökan om exempelvis bygglov och bergvärme behöver du ett underlag för situationsplan. Underlaget består av ett utdrag ur vår Baskarta inkl. registerkarta i skala 1:400. Detta underlag kan användas vid lovärenden om det inte fodras Nybyggnadskarta

Pris:
207,00 kr. (exkl moms)
207,00 kr. (inkl moms)
Ortofoto
Ortofoto

Flygbilderna är tagna den 2-5 maj 2018 från 1850 meters flyghöjd med en geometrisk upplösning på 8 cm. Bilderna har bearbetats så att de är skalriktiga och har satts samman till en bildmosaik. En sådan bildmosaik kallas för ortofoto.

Pris:
207,00 kr. (exkl moms)
258,75 kr. (inkl moms)

Frågor och svar

Använder vi säker betalning?
Hur ofta uppdateras kartdata och stompunkter?
Kan jag betala stompunkter och kartor med faktura?
Kan jag titta på min beställning från varukorgen?
Kommer den diagonala bakgrundstexten med i beställd karta?
Vad består PDF-filen av?
Vad gäller för stompunkter belägna utanför Stockholms kommun?
Vilken upplösning håller levererad PDF?
© Stockholm Stad