Baskarta inkl. registerkarta

Baskarta

Baskartan inkl. registerkarta är stadens storskaliga grundläggande kartprodukt ursprungligen upprättat i skala 1:400. Kartprodukten används i första hand för planering, projektering och dokumentation.

Kartan innehåller bl a namnsatta kvarter, fastigheter med fastighetsbeteckningar, byggnader med adressnummer, gator med namn samt anläggningar och höjdinformation.

Pris:
207,00 kr. (exkl moms)
258,75 kr. (inkl moms)

Frågor och svar

Använder vi säker betalning?
Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Filen går inte att öppna?
Hur fungerar Plan- och byggtjänsten?
Hur får jag reda på status för mitt ärende?
Hur kan jag ta reda på vilken handläggare som arbetar med mitt ärende?
Hur ofta uppdateras kartdata och stompunkter?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Kan jag betala stompunkter och kartor med faktura?
Kan jag titta på min beställning från varukorgen?
Kommer den diagonala bakgrundstexten med i beställd karta?
Om jag har frågor om bygglov, vart ska jag vända mig?
Vad består PDF-filen av?
Vad betyder PUL-symbolen?
Vad gäller för stompunkter belägna utanför Stockholms kommun?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad menas med ärenden och diarieföring?
Vad är detaljplan?
Vad är fastighetsplan?
Vad är handlingar?
Vad är Mina ärenden?
Var hittar jag andra handlingar från arkivet
Var hittar jag Mina ärenden?
Var hittar jag äldre ärenden?
Vilka digitala format kan mina bifogade handlingar ha?
Vilken upplösning håller levererad PDF?
Visa avancerad sök
© Stockholm Stad