Gällande plan

Diarienr
1998-05501

Detaljplan

Laga kraft: 2001-05-03

Planbeskrivning (386,92 KB)
Genomförandebeskrivning (149,58 KB)
Plankarta (1,1 MB)

Frågor och svar

© Stockholm Stad