Gällande plan

Diarienr
2001-06446

Detaljplan

Laga kraft: 2006-01-12

Översändande av... (19 KB)
Planbeskrivning (125,89 KB)
Genomförandebeskrivning (76,47 KB)
Plankarta (1,7 MB)

Frågor och svar

© Stockholm Stad