Gällande plan

Diarienr
2001-07633

Detaljplaneområde

Laga kraft: 2010-05-12

Planbeskrivning (4,86 MB)
Genomförandebeskrivning (565,09 KB)
Plankarta (1,38 MB)

Frågor och svar

© Stockholm Stad