Gällande plan

Diarienr
2002-00912

Detaljplan

Laga kraft: 2006-10-26

Översändande av... (18,76 KB)
Plankarta (1,23 MB)
Planbeskrivning (177,87 KB)
Genomförandebeskrivning (88,14 KB)

Frågor och svar

© Stockholm Stad