Gällande plan

Diarienr
2003-16319A

Detaljplaneområde

Laga kraft: 2007-01-25

Planbeskrivning (1,06 MB)
Genomförandebeskrivning (84,78 KB)
Översändande av... (18,74 KB)
Plankarta (1,21 MB)

Frågor och svar

© Stockholm Stad