Gällande plan

Diarienr
2005-08976

Detaljplan

Laga kraft: 2013-09-27

Genomförandebeskrivning Laga... (111,88 KB)
Planbeskrivning Laga kraft (7,39 MB)
Plankarta Laga Kraft (1,67 MB)

Frågor och svar

© Stockholm Stad