Gällande plan

Diarienr
2006-06219

Detaljplaneområde

Laga kraft: 2010-10-21

Plankarta (1,26 MB)
Planbeskrivning (2,4 MB)
Genomförandebeskrivning (258,8 KB)

Frågor och svar

© Stockholm Stad