Gällande plan

Diarienr
2006-06878

Detaljplan

Laga kraft: 2010-10-14

Planbeskrivning (2,53 MB)
Genomförandebeskrivning (254,04 KB)
Plankarta (1,29 MB)

Frågor och svar

© Stockholm Stad