Gällande plan

Diarienr
2008-03827

Detaljplan

Laga kraft: 2010-11-26

Översändande av... (96,79 KB)
Planbeskrivning (1,77 MB)
Genomförandebeskrivning (156,14 KB)
Plankarta (1,19 MB)

Frågor och svar

© Stockholm Stad