Gällande plan

Diarienr
2008-07542

Detaljplan

Laga kraft: 2013-03-14

Plankarta laga kraft (432,58 KB)
Genomförandebeskrivning Laga... (91,08 KB)
Planbeskrivning Laga kraft (2,43 MB)

Frågor och svar

© Stockholm Stad