Gällande plan

Diarienr
2008-12203

Detaljplan

Laga kraft: 2010-10-14

Översändande av... (97,56 KB)
Plankarta (1,39 MB)
Planbeskrivning (12,15 MB)
Genomförandebeskrivning (3,66 MB)

Frågor och svar

© Stockholm Stad