Gällande plan

Diarienr
2009-00409

Detaljplan

Laga kraft: 2011-09-07

Översändande av... (77,23 KB)
Plankarta Laga kraft (1,02 MB)
Planbeskrivning (3,55 MB)
Genomförandebeskrivning (71,69 KB)

Frågor och svar

© Stockholm Stad