Gällande plan

Diarienr
2009-01712

Detaljplaneområde

Laga kraft: 2014-01-27

Plankarta Laga Kraft (914,04 KB)
Genomförandebeskrivning Laga... (88,12 KB)
Planbeskrivning Laga kraft (5,59 MB)

Frågor och svar

© Stockholm Stad