Gällande plan

Diarienr
2009-18636

Detaljplan

Laga kraft: 2013-08-23

Uppgift om laga kraft (54,25 KB)
Plankarta Laga kraft (744,42 KB)
Genomförandebeskrivning Laga... (84,59 KB)
Planbeskrivning Laga kraft (1,72 MB)

Frågor och svar

© Stockholm Stad