Gällande plan

Diarienr
2010-11956

Detaljplaneområde

Laga kraft: 2014-10-02

Plankarta Laga kraft (437,64 KB)
Genomförandebeskrivning Laga... (126 KB)
Planbeskrivning Laga kraft (1001,63 KB)

Frågor och svar

© Stockholm Stad