Gällande plan

Diarienr
2010-15949

Detaljplan

Laga kraft: 2014-06-23

Plankarta Laga Kraft (1,13 MB)
Genomförandebeskrivning laga... (71,79 KB)
Planbeskrivning laga kraft (3,48 MB)

Frågor och svar

© Stockholm Stad