Gällande plan

Diarienr
2012-13025

Detaljplaneområde

Laga kraft: 2014-12-05

Plankarta Laga kraft (887,03 KB)
Planbeskrivning laga kraft (1,85 MB)

Frågor och svar

© Stockholm Stad