Gällande plan

Diarienr
2012-18914

Detaljplaneområde

Laga kraft: 2017-05-08

Planbeskrivning Laga kraft (3,15 MB)
Plankarta Laga kraft (796,74 KB)

Frågor och svar

© Stockholm Stad