Gällande plan

Diarienr
2013-12715

Detaljplaneområde

Planbeskrivning laga kraft (7,41 MB)
Plankarta Laga kraft (841,49 KB)

Frågor och svar

© Stockholm Stad