Gällande plan

Diarienr
2013-14539

Detaljplaneområde

Laga kraft: 2016-05-26

Plankarta Laga kraft (517,67 KB)
Planbeskrivning rev- Laga kraft (855,71 KB)

Frågor och svar

© Stockholm Stad