Gällande plan

Diarienr
2013-15927

Detaljplaneområde

Laga kraft: 2017-06-16

Plankarta Laga kraft (554,57 KB)
Planbeskrivning laga kraft (4,69 MB)

Frågor och svar

© Stockholm Stad