Gällande plan

Diarienr
2013-18327

Detaljplaneområde

Laga kraft: 2015-06-27

Planbeskrivning, laga kraft (1,74 MB)
Plankarta Laga kraft (269,71 KB)

Frågor och svar

© Stockholm Stad