Gällande plan

Diarienr
2014-05492

Detaljplan

Laga kraft: 2016-06-27

Planbeskrivning Laga kraft (2,92 MB)
Plankarta Laga kraft (1,62 MB)

Frågor och svar

© Stockholm Stad