Gällande plan

Diarienr
2014-09119

Detaljplan

Laga kraft: 2017-09-25

Planbeskrivning laga kraft (3,35 MB)
Plankarta laga kraft (975,54 KB)

Frågor och svar

© Stockholm Stad