Gällande plan

Diarienr
Dp 8424

Detaljplan

Plankarta (1,37 MB)
Genomförandebeskrivning (102,61 KB)
Planbeskrivning (318,36 KB)

Frågor och svar

© Stockholm Stad