Gällande plan

Diarienr
Dp 8424

Detaljplan

Planbeskrivning (318,36 KB)
Genomförandebeskrivning (102,61 KB)
Plankarta (1,37 MB)

Frågor och svar

© Stockholm Stad