Gällande plan

Diarienr
Dp 89058

Detaljplan

Planbeskrivning (236,14 KB)
Genomförandebeskrivning (48,66 KB)
Plankarta (1,51 MB)
Miljöprogram för Dp 89058 (6,4 MB)

Frågor och svar

© Stockholm Stad