Gällande plan

Diarienr
Dp 92115

Detaljplan

Laga kraft: 1998-04-01

Planbeskrivning (434,04 KB)
Genomförandebeskrivning (138,43 KB)
Plankarta (1,59 MB)

Frågor och svar

© Stockholm Stad