Gällande plan

Diarienr
Pl 2353

Stadsplan

Laga kraft: 1940-11-22

Planbeskrivning (385,3 KB)
Planbestämmelser (638,45 KB)
Plankarta (1,54 MB)
Plankarta (1,63 MB)

Frågor och svar

© Stockholm Stad