Gällande plan

Diarienr
Pl 2868

Stadsplan

Laga kraft: 1944-01-28

Planbeskrivning (198,68 KB)
Planbestämmelser (50,9 KB)
Plankarta (1,93 MB)

Frågor och svar

© Stockholm Stad