Gällande plan

Diarienr
Pl 2992

Stadsplan

Laga kraft: 1944-04-25

Planbeskrivning (36,95 KB)
Plankarta (1,01 MB)

Frågor och svar

© Stockholm Stad