Gällande plan

Diarienr
Pl 3122

Stadsplan

Laga kraft: 1945-08-23

Planbeskrivning (196,48 KB)
Planbestämmelser (161,32 KB)
Plankarta (1,62 MB)

Frågor och svar

© Stockholm Stad