Gällande plan

Diarienr
Pl 3392

Stadsplan

Planbeskrivning (54,75 KB)
Plankarta (1,24 MB)

Frågor och svar

© Stockholm Stad