Gällande plan

Diarienr
Pl 3533A

Stadsplan

Planbeskrivning (60,87 KB)
Planbestämmelser (137,69 KB)
Plankarta (976,35 KB)

Frågor och svar

© Stockholm Stad