Gällande plan

Diarienr
Pl 3548A

Stadsplan

Planbeskrivning (61,5 KB)
Planbestämmelser (80,87 KB)
Plankarta (1,25 MB)

Frågor och svar

© Stockholm Stad