Gällande plan

Diarienr
Pl 7871

Stadsplan

Laga kraft: 1980-11-19

Plankarta (1,92 MB)
Planbestämmelser (106,7 KB)
Planbeskrivning (514,93 KB)

Frågor och svar

© Stockholm Stad