Gällande plan

Diarienr
Pl 7871

Stadsplan

Laga kraft: 1980-11-19

Planbeskrivning (514,93 KB)
Planbestämmelser (106,7 KB)
Plankarta (1,92 MB)

Frågor och svar

© Stockholm Stad