Kontakta Stadsbyggnadskontoret

Problem med sökfunktionen under fliken Ärenden och handlingar

Sökningsfiltret på ”ärendegrupp” och ”diarieplansbeteckning” under avancerat sökning fungerar inte som det ska. Problemlösning pågår.

Använd gärna vårt kontaktformulär som skickar dina frågor eller synpunkter direkt till oss via e-post

Webbformulär:

Bygglov/anmälan

Rådgivning via e-post: byggfragor.sbk@​stockholm.se 
Information om öppettider

Planförfrågningar och utveckling

Gällande detaljplaner

E-post: stadsbyggnadsexpeditionen@stockholm.se 
Fullständiga kontaktuppgifter Stadsbyggnadsexpeditionen

Påbörjade byggprojekt

E-post: byggfragor@stockholm.se

Allmänna planfrågor, pågående planarbete och planprocessen

E-post: planfragor@stockholm.se
Skriv ärendes diarienummer i ämnesraden för snabbare hantering.
Fullständiga kontaktuppgifter planavdelningen

Handläggare pågående planarbete

Här i Bygg- och Plantjänsten hittar du pågående planarbet.
Där kan du se vem som är handläggare i det pågående planarbetet.
E-post: planfragor@stockholm.se
Skriv handläggarens namn i ämnesraden för snabbare hantering.

Fastighetsbildningsfrågor och upphävande av detaljplaner

E-post: lantmaterimyndigheten@stockholm.se
Fullständiga kontaktuppgifter Lantmäterimyndigheten

Vill du utveckla din fastighet och därmed ändra en detaljplan 

Kontaktuppgifter stadsbyggnadskontorets områdesstrateger

Ansökan av planändring/planbesked

Information och blankett för ansökan om ny eller ändrad detaljplan

Presskontakt

Henrik Brånstad
Telefon: 08-508 27 441 E-post: henrik.branstad@stockholm.se

Kart och geodataservice

Beställning av stompunkter

© Stockholm Stad