Under planprocessen tas nya detaljplaner fram. Syftet är att pröva om ett nytt förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra.

Vid problem att ladda kartan läs denna anvisning

Samråd

Under samrådet är de som är berörda av planförslaget välkomna att lämna synpunkter.

Utställning/granskning

Under granskningen/utställningen är de som är berörda av planförslaget välkomna att lämna synpunkter. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.


Pågående planarbete - på utställning/granskning

Sök via karta

Nedan visas en filtrerad sökning. För att göra ny sökning, klicka här

 

Antal planer: 2 st.

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad