Pågående planarbete

Diarienr
2005-08976

Planprocessen

Normalt
Klicka på något skede för att visa mer information.

Planprocessen, dvs hur en ny detaljplan skall tas fram, regleras i plan- och bygglagen (PBL). Processen innehåller flera olika skeden som i normalfallet tar ca 18 månader totalt. De olika skedena beskrivs kortfattat nedan.


Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag 2009-09-17 §15 168,77 KB 2009-09-30
Svar till Länsrätten (tjut)... 123,62 KB 2009-09-07
Svar till Länsrätten (tjut)... 140,8 KB 2009-09-07
Svar till Länsrätten i... 141,9 KB 2009-08-31
Bil 1, Utvärdering av... 13,77 MB 2009-04-28
Bil 2, Nedgrävning av... 1,73 MB 2009-04-28
Bil 3, Allmänhetens... 581,23 KB 2009-04-28
Gemensamt tjänsteutlåtande,... 5,54 MB 2009-04-27
Protokollsutdrag SBN... 167,24 KB 2009-02-05
Remiss och... 179,23 KB 2007-12-11
Tjänsteutlåtande,... 1,12 MB 2007-11-27
Kulturmiljöanalys 1_1,... 642,49 KB 2007-07-09
Nya Slussen 1_3,... 2,32 MB 2007-07-09
Nya Slussen 2_3,... 2,85 MB 2007-07-09
Nya Slussen 3_3,... 2,3 MB 2007-07-09
Nybyggt bevarande 1_3,... 1,68 MB 2007-07-09
Nybyggt bevarande 2_3,... 3,24 MB 2007-07-09
Nybyggt bevarande 3_3,... 1,9 MB 2007-07-09
Programhandling 1_2,... 2,62 MB 2007-07-09
Programhandling 2_2,... 2,6 MB 2007-07-09
Stadslivsanalys 1_2,... 2,74 MB 2007-07-09
Stadslivsanalys 2_2,... 2,67 MB 2007-07-09
Övergr. MKB 1_2,... 1,96 MB 2007-07-09
Övergr. MKB 2_2,... 1,27 MB 2007-07-09
Samrådsbrev 79,14 KB 2007-07-02
Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag 2007-05-10 § 10 63,45 KB 2007-05-10
Gemensamt tjänsteutlåtande 1,47 MB 2007-04-27
Protokollsutdrag... 25,54 KB 2005-10-27
Bilaga 1, Vyer 892,33 KB 2005-10-20
Bilaga 2 omdömen om Slussen 67,84 KB 2005-10-20
Bilaga 3 omdömen om nybyggt... 152,79 KB 2005-10-20
Bilaga 4 omdömen om nya slussen 69,98 KB 2005-10-20
Bilaga 5 jämförelser 104,21 KB 2005-10-20
Tjänsteutlåtande, gemensamt... 499,63 KB 2005-10-10
Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag 2010-06-10 § 12 171,07 KB 2010-06-22
Tillägg till... 89,87 KB 2010-06-08
Bilaga till... 226,64 KB 2010-05-27
Samrådsredogörelse plansamråd 5,62 MB 2010-05-27
Tjänsteutlåtande,... 6,89 MB 2010-05-27
Genomförandebeskrivning, S-Dp 728,46 KB 2010-01-18
Gestaltningsprogram, S-Dp 8,44 MB 2010-01-18
Infofolder till allmänhet 3,01 MB 2010-01-18
Miljökonsekvensbeskrivning, S-Dp 14,95 MB 2010-01-18
Planbeskrivning, S-Dp 2,84 MB 2010-01-18
Plankarta, S-Dp 3,5 MB 2010-01-18
Samrådsbrev, S-Dp 173,82 KB 2010-01-18
Handling Storlek Datum
Kommunicering efter utställning 113,95 KB 2011-09-14
Alternativredovisning 1001,69 KB 2011-04-29
Buller 4,2 MB 2011-04-29
Byggrelaterade miljökonsekvenser 8,79 MB 2011-04-29
Landskapsbild 16 MB 2011-04-29
Luft 3,36 MB 2011-04-29
Risk 3,8 MB 2011-04-29
Solstudier 6,84 MB 2011-04-29
Stadsliv 49,11 MB 2011-04-29
Trafik 35,53 MB 2011-04-29
Underrättelse om utställning 98,69 KB 2011-04-21
Miljökonsekvensbeskrivning 9,72 MB 2011-04-15
Plankarta del 1 1,54 MB 2011-04-15
Genomförandebeskrivning 494,99 KB 2011-04-14
Gestaltningsprogram 11,22 MB 2011-04-14
Planbeskrivning 1,82 MB 2011-04-14
Plankarta del 2 21,96 MB 2011-04-14
Handling Storlek Datum
Kungörelse efter antagande 91,9 KB 2011-12-19
Utdrag ur KFs protokoll... 486,09 KB 2011-12-13
Protokollsutdrag 2011-09-29 §18 201,94 KB 2011-10-04
Bilaga 1 till... 162,07 KB 2011-09-15
Bilaga 2 till... 166,49 KB 2011-09-15
Genomförandebeskrivning Dp,... 494,55 KB 2011-09-15
Planbeskrivning Dp, reviderad 1,82 MB 2011-09-15
Plankarta Dp, reviderad 1,63 MB 2011-09-15
Tjänsteutlåtande,... 2,97 MB 2011-09-15
Utställningsutlåtande 399,05 KB 2011-09-15
Handling Storlek Datum
Lista diarieförda dokument... 3,76 MB 2012-04-03
Handling Storlek Datum
Genomförandebeskrivning... 111,88 KB 2014-01-17
Planbeskrivning Laga kraft 7,39 MB 2014-01-17
Plankarta Laga Kraft 1,67 MB 2014-01-17
 

För att kunna öppna dokumenten krävs programmet Acrobat Reader som är gratis att ladda hem.

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad