Pågående planarbete

Diarienr
2006-05021
Projektnamn
Primus 1, Lilla Essingen
Beskrivning
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny markanvändning för nya bostäder med lokaler för publikt ändamål på Lilla Essingens norsvästra del – Primusområdet. Planen ska fullfölja intentionerna som anges i Promenadstaden - översiktsplan för Stockholm för att skapa en attraktiv stadsmiljö och bättre möjligheter till rekreation vid stadens vatten. Planen möjliggör ca 600 nya bostäder. En förskola och verksamhetslokaler till exempel restaurang eller café planeras i i fastigheternas bottenplan.
Stadsdel
Lilla Essingen
Stadsdelsnämnd
Kungsholmen
Planinnehåll
Bostäder 600 st varav
  110 st hyresrätter
  490 st bostadsrätter
Byggherre
Svenska Bostäder AB
http://www.svenskabostader.se

Oscar Properties
http://www.oscarproperties.se

Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB
http://www.wastbygg.se

Strategiska frågor
Planerad byggstart (År-kvartal)
-
Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Giuliana Conciauro
Exploateringskontoret: Monica Almquist

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad